Uchwała nr 74/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 27 września 2000 r.

w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 50 ust. l Statutu PW, powołuje w skład Komisji Nadzwyczajnej Senatu do rozpatrzenia projektu dokumentu pt. "Misja Politechniki Warszawskiej" wymienione niżej osoby:

  1. prof. nzw. dr hab. Jacek Czajewski - Przewodniczący
  2. prof. dr hab. Lech Czarnecki
  3. dr Sergiusz Dzierzgowski
  4. prof. nzw. dr hab. Jacek Kubissa
  5. prof. nzw. Roman Z. Morawski
  6. prof. dr hab. Grzegorz Pawlicki
  7. prof. dr hab. Tadeusz Rychter
  8. Marek Amrozy
  9. Krzysztof Paź

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki