Uchwała nr 73/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 27 września 2000 r.

w sprawie oceny działalności Rektora i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uczelni

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt l Statutu PW, zatwierdza przedstawione przez Rektora "Sprawozdanie z działalności Uczelni w okresie 1.09.1999 - 31.08.2000" oraz uznaje działalność Rektora w tym okresie za właściwą i wysoko ją ocenia.

Sekretarz Senatu

Przewodniczący obrad

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Wojciech Żółtowski