Uchwała nr 72/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 27 września 2000 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Szczecińską

  Po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym profesora Zdzisława Bubnickiego, Senat Politechniki Warszawskiej postanawia poprzeć inicjatywę nadania Mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Szczecińskiej.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki