Uchwała nr 70/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 6 lipca 2000 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 12 Statutu PW, po zapoznaniu się z działalnością i dorobkiem naukowym prof. Jerzego Sołtana, postanawia wszcząć postępowanie o nadanie Mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej i zwrócić się do Senatów Politechniki Krakowskiej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie o opinie wspomagające.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki