Uchwała nr 69/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 6 lipca 2000 r.

w sprawie zmian w składach komisji dyscyplinarnych ds. studentów

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 193 ust. 4 Statutu PW, dokonuje zmian w składach Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, podane w załączniku do uchwały.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


załącznik do uchwały Senatu PW
nr 69/XLIV/2000 r.

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów
odwołane zostają następujące osoby:

Aneta Pobudkowska
Tomasz Zieliński
Piotr Żakowski
Michał Żurek
powołane zostają:
Paweł Czachowicz
Jarosław Góralski
Rafał Moro
Aleksander Borkowski

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów
odwołane zostają następujące osoby:

Jacek Szymański
Mirosław Trzpil
powołane zostają:
Gabriela Kaflik
Małgorzata Siwiec