Uchwała nr 68/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 6 lipca 2000 r.

w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Szkoły Businessu

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 40 ust. 3 Statutu PW, wyraża pozytywną opinię w sprawie zmian w Regulaminie Szkoły Businessu, zamieszczonych w załączniku do niniejszej uchwały.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki