Uchwała nr 66/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 6 lipca 2000 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Chemicznym

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 37 ust. l Statutu PW, wyraża zgodę na zniesienie na Wydziale Chemicznym Zakładu Chemii Fizycznej Polimerów i Tworzyw Specjalnych oraz Zakładu Syntezy i Przetwórstwa Polimerów oraz na utworzenie Katedry Chemii i Technologii Polimerów.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki