Uchwała nr 64/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 6 lipca 2000 r.

w sprawie uruchomienia Elastycznego Systemu Studiów Trzystopniowych na Wydziale Fizyki

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. l Statutu PW oraz w związku z uchwałą Senatu PW nr 101/XLIII/98 z dnia 25 marca 1998 r., wyraża zgodę na uruchomienie z dniem l października 2000 r., Elastycznego Systemu Studiów Trzystopniowych na Wydziale Fizyki.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki