Uchwała nr 60/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 6 lipca 2000 r.

w sprawie wniosku o nadanie orderu

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt i Statutu PW, postanawia wystąpić z wnioskiem przedstawionym przez Rektora o nadanie - pośmiertnie dr Markowi Leszkowi Siudakowi Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki