Uchwała nr 55/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 17 maja 2000 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Uniwersytet Jagielloński

  Po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym profesora Michała Szwarca, Senat Politechniki Warszawskiej postanawia poprzeć inicjatywę nadania Mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki