Uchwała nr 54/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 17 maja 2000 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 120 ust. 2 Statutu PW, wyraża zgodę na przyjęcie darowizny pieniężnej w wysokości 50.000 PLN od Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych S.A. w Płocku na rzecz Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego PW w Płocku.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki