Uchwała nr 53/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 17 maja 2000 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z zagraniczną instytucją naukową

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na wniosek Rektora na podstawie § 46 ust. 2 pkt m Statutu PW, wyraża zgodę na zawarcie umowy o współpracy z Tishreen University w Syrii.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki