Uchwała nr 52/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 17 maja 2000 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 37 ust. l Statutu PW, wyraża zgodę na utworzenie Zakładu Pomp, Napędów i Siłowni w Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki