Uchwała nr 46/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 19 kwietnia 2000 r.

w sprawie zmian w składzie stałych komisji senackich

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 50 ust. l i § 43 ust. 2 Statutu PW, w związku z wyborem nowych przedstawicieli studentów w Senacie, dokonuje zmian w składzie stałych komisji senackich, określonych w załączniku do uchwały.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


załącznik do Uchwały Senatu PW
nr 46/XLIV/2000

Zmiany w składzie stałych komisji senackich

Senat Politechniki Warszawskiej

odwołuje ze składu:

powołuje do składu:

Komisji do spraw Organizacji Uczelni

 • Jerzego Szewczyka
 • Ewę Dominikę Stelmaszyńską

Komisji do spraw Organizacji Uczelni

 • Daniela Kaflika
 • Pawła Czachowicza

Komisji do spraw Kształcenia

 • Svena Nilssona
 • Mariusza Popika
 • Jacka Szymańskiego

Komisji do spraw Kształcenia

 • Artura Olczaka
 • Agnieszkę Szajeską
 • Piotra Siwka

Komisji do spraw Mienia i Finansów

 • Ewę Dominikę Stelmaszyńską
 • Jerzego Szewczyka
 • Agnieszkę Kachel

Komisji do spraw Mienia i Finansów

 • Pawła Jaworskiego
 • Mariusza Popika
 • Marka Amrozego

Komisji do spraw Nauki

 • Agnieszkę Szajewską

Komisji do spraw Nauki

 • Artura Olczaka

Komisji do spraw Kadr

 • Mariusza Popika
 • Jacka Szymańskiego

Komisji do spraw Kadr

 • Daniela Kaflika
 • Aleksandrę Sokołowską

Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą

 • Svena Nilssona

Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą

 • Pawła Czachowicza

Komisji do spraw Historii i Tradycji

 • Agnieszkę Kachel
 • Kazimierza Mierzejewskiego

Komisji do spraw Historii i Tradycji

 • Pawła Czachowicza
 • Piotra Siwka