Uchwała nr 42/XLIV/2000

Politechniki Warszawskiej z dnia 19 kwietnia 2000 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 120 ust. 2 Statutu PW, wyraża zgodę na przyjęcie darowizny od Przedsiębiorstwa Montażowo-Budowlanego AJMEX w postaci ogrodzenia stalowego o wartości 260.244 PLN na rzecz Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego w Płocku.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki