Uchwała nr 39/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 marca 2000 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Łódzką

  Po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym profesora Johannesa Trampera, Senat Politechniki Warszawskiej postanawia poprzeć inicjatywę nadania Mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki