Uchwała nr 38/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 marca 2000 r.

w sprawie ustalenia zasad podziału dotacji na badania własne

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt j oraz § 115 ust. 2 Statutu PW, uchwala zasady podziału środków na badania własne w roku 2000, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki