Uchwała nr 35/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 lutego 2000 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Śląską

  Po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym profesora Andrzeja Burghardta, Senat Politechniki Warszawskiej postanawia poprzeć inicjatywę nadania Mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Śląskiej.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki