Uchwała nr 34/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 lutego 2000 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 37 ust. l Statutu PW, wyraża zgodę na następujące zmiany organizacyjne na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych:

 1. w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej

  zmiana nazwy Zakładu Sterowania Robotów i Badań Operacyjnych na Zakład Badań Operacyjnych i Systemów Zarządzania,

 2. w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki
 3. 2.1. zniesienie Zakładu Mikroelektroniki i utworzenie na jego miejsce dwóch zakładów:

  Zakładu Przyrządów Mikroelektroniki i Nanoelektroniki oraz Zakładu Metod Projektowania w Mikroelektronice,

  2.2. przekształcenie Zakładu Przyrządów Mikrofalowych w Zakład Elektroniki i Fotoniki Mikrofalowej,

  2.3. przekształcenie Zakładu Materiałów i Technologii Elektronicznych w Zakład Układów Optoelektronicznych i Hybrydowych,

 4. w Instytucie Radioelektroniki
 5. przekształcenie Zakładu Techniki Mikrofalowej w Zakład Techniki Mikrofalowej i Radiolokacyjnej.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki