Uchwała nr 32/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 lutego 2000 r.

w sprawie wniosków o nadanie medali Komisji Edukacji Narodowej

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt i Statutu PW, postanawia pozytywnie zaopiniować wnioski przygotowane przez Rektorską Komisję ds. Nagród i Odznaczeń o przyznanie medali Komisji Edukacji Narodowej pracownikom PW, wymienionym w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


załącznik do uchwały Senatu PW
nr 32/XLIV/2000

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

 1. prof. dr hab. Andrzej Filipkowski
 2. doc. dr Stefan Okoniewski
 3. prof. dr hab. Tadeusz Basiewicz
 4. prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki
 5. prof. dr hab. inż. Tadeusz Waldemar Oleksiuk
 6. prof. dr hab. Marcin Barlik
 7. prof. dr hab. Jacek Kijeński
 8. prof. dr hab. Zdzisław Hryniak
 9. prof. dr hab. Jerzy Bunon Bąk
 10. dr hab. inż. Jerzy Piłat
 11. mgr inż. arch. Stanisław Fijałkowski
 12. prof. dr hab. Antoni Adamczyk
 13. prof. nzw. dr hab. Roman Gawroński
 14. prof. dr hab. Włodzimierz Kurnik
 15. mgr Józef Niedomagała
 16. dr inż. Bogdan Wojciech Jasiński
 17. mgr inż. arch. Andrzej Antoni Kaliszewski
 18. mgr inż. Witold Thumenas
 19. dr inż. Lech Konopiński
 20. dr inż. Ryszard Preuss
 21. mgr Andrzej Stolarski
 22. dr inż. Janusz Śliżewicz
 23. dr hab. Marek Wąsowicz
 24. dr inż. Jan Żółtowski