Uchwała nr 31/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 lutego 2000 r.

w sprawie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt i Statutu PW, postanawia wystąpić z wnioskami przedstawionymi przez Rektora o nadanie Orderu Odrodzenia Polski i Krzyża Zasługi pracownikom PW, wymienionym w wykazach stanowiących załączniki do niniejszej uchwały.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


załącznik nr l do uchwały Senatu PW
nr 31/XLIV/2000

KRZYŻ OFICERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI

prof. dr hab. Wiesław Zbigniew Szenajch

KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 1. dr inż. Zbigniew Andrzej Busko
 2. prof. dr hab. Stanisław Tadeusz Janeczko
 3. prof. dr hab. Andrzej Kazimierz Jończyk
 4. prof. dr hab. Józef Wiesław Modelski
 5. dr inż. Józef Pietrucha
 6. prof. dr hab. Witold Jerzy Prószyński
 7. dr inż. Zbigniew Jan Walczak
 8. prof. dr hab. inż. Leszek Wojciech Wolski

załącznik nr 2 do uchwały Senatu PW
nr 31/XLIV/2000

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI

 1. prof. dr hab. Krzysztof Paweł Arczewski
 2. dr inż. Jerzy Ryszard Arendarski
 3. dr hab. Jan Bagiński
 4. dr inż. Michał Zbigniew Bartyś
 5. dr inż. Antoni Chabrowski
 6. prof. dr hab. Zbigniew Maria Dąbrowski
 7. mgr inż. Przemysław Andrzej Domagalski
 8. dr Wanda Zofia Ejchart
 9. dr Jerzy Ignacy Filipowicz
 10. prof. dr hab. Piotr Furmański
 11. dr Jan Michał Grabski
 12. mgr inż. Czesław Gruszka
 13. dr inż. Janusz Jerzy Igielski
 14. prof. nzw. dr hab. Maciej Grzegorz Jarosz
 15. mgr inż. Barbara Grażyna Janczak-Krawczyńska
 16. dr inż. Krystyna Wiktoria Jankowska
 17. dr Ewa Jolanta Jasińska-Zubelewicz
 18. dr inż. Marek Tomasz Kamiński
 19. dr inż. Marian Antoni Kazubek
 20. dr inż. Tomasz Klinke
 21. mgr Hanna Kwaśna
 22. dr inż. Andrzej Magdziarz
 23. dr inż. Barbara Matlak
 24. Halina Paczek
 25. dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski
 26. dr Andrzej Pogorzelski
 27. dr inż. Jan Eugeniusz Różowicz
 28. mgr inż. Aleksander Stefan Skoczyłaś
 29. dr Róża Maria Sokołowska-Sztuk
 30. dr Bogdan Sowiński
 31. prof. nzw. dr hab. Renata Grażyna Świrkowicz
 32. prof. nzw. dr hab. Eugeniusz Toczyłowski
 33. Alicja Janina Wojda
 34. dr inż. Krzysztof Wojdyga
 35. mgr Jan Zaleski
 36. dr hab. Bernard Zawada
 37. mgr Grażyna Zyskowska

załącznik nr 3 do uchwały Senatu PW
nr 31/XLIV/2000

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI

 1. dr inż. Krzysztof Badyda
 2. dr inż. Jacek Stanisław Bałuk
 3. Genowefa Bąk
 4. dr inż. Maria Boszko
 5. inż. Lech Mirosław Brzeszczak
 6. inż. Andrzej Stanisław Fronczak
 7. Teresa Golińska
 8. mgr Grzegorz Władysław Gorzkowski
 9. Krzysztof Grotkowski
 10. mgr Elżbieta Anna Gruszczyńska
 11. Elżbieta Halina Janus
 12. dr inż. Ewa Janina Kędzierska
 13. Małgorzata Ewa Kierzkowska-Stanclik
 14. dr Andrzej Paweł Krawiecki
 15. mgr Janina Kurowska-Metera
 16. dr inż. Jan Bartłomiej Nowosielski
 17. prof. nzw. dr hab. Jerzy Edmund Pokojski
 18. dr inż. Marek Marian Rozenek
 19. inż. Andrzej Bolesław Rydzewski
 20. mgr inż. Jerzy Wojciech Rzeszot
 21. mgr inż. Piotr Stefaniak
 22. mgr inż. aren. Agnieszka Szablowska-Miszczyk
 23. dr arch. Alicja Szmelter
 24. dr hab. arch. Wanda Śliwińska-Ładzinska
 25. mgr inż. Janusz Wichniak
 26. dr inż. Tomasz Stefan Wiśniewski
 27. mgr inż. Piotr Krzysztof Zajączkowski
 28. inż. Teresa Ziółkowska

BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI

 1. mgr inż. Zdzisław Dąbrowski
 2. Ryszard Lipiński
 3. mgr Agata Wietecha
 4. mgr Małgorzata Wornbard