Uchwała nr 30/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 26 stycznia 2000 r.

w sprawie uruchomienia w Kolegium Nauk Społecznych i Administracji studiów II stopnia na kierunku Administracja

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt c Statutu PW, wyraża zgodę na prowadzenie przez Kolegium Nauk Społecznych i Administracji studiów II stopnia na kierunku Administracja.

O przyjęcie na studia II stopnia w Kolegium mogą ubiegać się:

  1. absolwenci studiów licencjackich kierunku Administracja w KNSiA,
  2. absolwenci studiów inżynierskich I stopnia prowadzonych w PW,
  3. absolwenci studiów inżynierskich prowadzonych w innych szkołach wyższych.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki