•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Rady / Rady Szkół Doktorskich

Rada Szkoły Doktorskiej Nr 4

Skład Rady Szkoły Doktorskiej Nr 4

 • dr hab. inż. Rafał Świercz (Wydział Mechaniczny Technologiczny);
 • dr hab. inż. Wojciech Presz (Wydział Mechaniczny Technologiczny);
 • dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. uczelni (Wydział Elektryczny);
 • dr hab. inż. Paweł Piotrowski, prof. uczelni (Wydział Elektryczny);
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa);
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa);
 • prof. dr hab. inż. Jacek Szumbarski (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa);
 • dr hab. inż. Robert Głębocki, prof. uczelni (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa);
 • prof. dr hab. inż. Marek Dobosz (Wydział Mechatroniki);
 • dr hab. inż. Barbara Siemiątkowska, prof. uczelni (Wydział Mechatroniki);
 • prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska);
 • dr hab. inż. Artur Badyda, prof. uczelni (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska);
 • dr hab. inż. Lech Knap, prof. uczelni (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych);
 • dr hab. inż. Dmytro Samoilenko (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych);
 • mgr inż. Stanisław Siatkowski (doktorant);
 • mgr inż. Aleksej Kaszko (doktorant).

Decyzja nr 186/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 3 września 2020 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 03.09.2020 15:42

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 26.08.2021 10:31