•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Rady / Rady Szkół Doktorskich

Rada Szkoły Doktorskiej Nr 1

Skład Rady Szkoły Doktorskiej Nr 1

 • prof. dr hab. inż. Halina Garbacz (Wydział Inżynierii Materiałowej);
 • prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska (Wydział Inżynierii Materiałowej);
 • dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni (Wydział Inżynierii Materiałowej);
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej);
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej);
 • prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska (Wydział Chemiczny);
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk (Wydział Chemiczny);
 • dr hab. inż. Aldona Zalewska, prof. uczelni (Wydział Chemiczny);
 • dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. uczelni (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii);
 • dr hab. Jolanta Mierzejewska (Wydział Chemiczny);
 • prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk (Wydział Fizyki);
 • prof. dr hab. inż. Piotr Magierski (Wydział Fizyki);
 • mgr inż. Grzegorz Łukaszewicz (doktorant);
 • mgr inż. Mikołaj Więckowski (doktorant);
 • mgr inż. Dominik Wołosz (doktorant);
 • mgr inż. Kamil Dydek (doktorant).

Decyzja nr 186/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 3 września 2020 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 02.09.2020

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 03.09.2020 14:42

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 31.01.2022 10:30