•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Gmach Samochodów i Ciągników
ul. Narbutta 84
02-524 Warszawa

Dziekan

prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.5

e-mail: dziekan.simr@pw.edu.pl

Prodziekan ds. nauczania

doc. dr inż. Andrzej Wąsiewski


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.17 A

e-mail: Andrzej.Wasiewski@pw.edu.pl

Prodziekan ds. nauki

dr hab. inż. Witold Marowski, prof. uczelni


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.11 f

e-mail: Witold.Marowski@pw.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich

dr hab. inż. Robert Zalewski, prof. uczelni


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 1.4 b

e-mail: Robert.Zalewski@pw.edu.pl

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych

dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof. uczelni


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.10

e-mail: piotr.przybylowicz@pw.edu.pl