•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Gmach Inżynierii Środowiska
00-653 Warszawa
ul. Nowowiejska 20

Dziekan

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga


pok. 113

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7489
e-mail: dziekan.wibhis@pw.edu.pl

Prodziekan ds. ogólnych i naukowych

prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig


Gmach Inżynierii Środowiska, pok. 302

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7887
e-mail: dziekan.nauka.wibhis@pw.edu.pl

Prodziekan ds. studiów

dr inż. Jarosław Chudzicki


Gmach Inżynierii Środowiska, pok. 108

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5406
e-mail: dziekan.studia.wibhis@pw.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich

dr inż. Apoloniusz Kodura


pok. 108

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5406
e-mail: dziekan.studenckie.wibhis@pw.edu.pl

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i podyplomowych

dr inż. Agnieszka Machowska


pok. 6

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7597
e-mail: agnieszka.machowska@pw.edu.pl