BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Szkoła Biznesu / Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego / Kierownik