BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Szkoła Biznesu / Studia podyplomowe MBA Artificial Intelligence and Digital Transformation / Kierownik