BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Szkoła Biznesu / Studia podyplomowe MBA Artificial Intelligence, Finance & Technology / Kierownik