BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Szkoła Biznesu / Studia podyplomowe Interdyscyplinarne Studia Menedżerów Farmacji / Kierownik