BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Szkoła Biznesu / ACCA Postgraduate Studies in Accounting & Finance / Kierownik