•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki pozawydziałowe i międzywydziałowe

Szkoła Biznesu

GMACH SZKOŁY BIZNESU
02-008 Warszawa
ul. Koszykowa 79

e-mail: biuro@biznes.edu.pl
www: www.biznes.edu.pl

Dyrektor

dr inż. Paweł Urbański


tel. wew.: (22) 234 + wew: 222347067
e-mail: Pawel.Urbanski@biznes.edu.pl

Sekretariat

Gmach Szkoły Biznesu, pok. 119
02-008 Warszawa, ul. Koszykowa 79

e-mail: biuro@biznes.edu.pl

mgr Agnieszka Felczak


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 119

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7064
tel. miejski: 22 628 26 34
fax: 22 628 42 03
e-mail: agnieszka.felczak@biznes.edu.pl

p.o. Zastępca Dyrektora ds. operacyjnych

mgr inż. Michał Kucharski


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 109

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7013
e-mail: michal.kucharski@biznes.edu.pl

Studia Podyplomowe Executive MBA

Kierownik

dr inż. Grażyna Rembielak


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 108

e-mail: grazyna.rembielak@biznes.edu.pl

Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego

Kierownik

prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Hermanowski


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 204

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7032
e-mail: tomasz.hermanowski@biznes.edu.pl

Studia Total Design Management

Kierownik

dr inż. Grażyna Rembielak


e-mail: grazyna.rembielak@biznes.edu.pl

Biuro Obsługi Programów i Rekrutacji

mgr Dorota Świątek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7014
e-mail: Dorota.Swiatek@biznes.edu.pl

Adam Choliński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7089
e-mail: adam.cholinski@biznes.edu.pl

Agata Jaroń


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7089
e-mail: agata.jaron@biznes.edu.pl

Agnieszka Lasoń-Kurzela


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7033
e-mail: agnieszka.lason@biznes.edu.pl

Pełnomocnik dyrektora ds. marketingu

mgr Joanna Pęgier


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 115

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7010
fax: 022 234 70 79
e-mail: joanna.pegier@biznes.edu.pl

mgr Olga Adamczyk


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 113

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7062
fax: 22 234 70 79
e-mail: olga.adamczyk@biznes.edu.pl

Pełnomocnik Kwestora

mgr inż. Irena Elżbieta Stabińska


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 111

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7047
e-mail: e.stabinska@biznes.edu.pl

mgr Angelika Marek


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 124

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7012
e-mail: angelika.marek@biznes.edu.pl

Biblioteka

mgr Bożena Solecka


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 217

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7068
e-mail: bozena.solecka@biznes.edu.pl

Kierownik obiektu

Janusz Dąbrowski


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 003

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7021
e-mail: janusz.dabrowski@biznes.edu.pl