•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej

Biuro ds. Promocji i Informacji

ul. Polna 50, pok. 601-608 i 501
00-644 Warszawa

e-mail: promocja@pw.edu.pl
www: http://promocja.pw.edu.pl

Kierownik

mgr Urszula Okulska-Deblessem


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5725, 5733, 5111
e-mail: urszula.deblessem@pw.edu.pl

Sekcja ds. Rankingów i Gromadzenia Danych

e-mail: rankingi@pw.edu.pl

mgr inż. Radosław Kuca

Zastępca Kierownika
odpowiedzialny za Sekcję ds. Rankingów i Gromadzenia Danych

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5725
e-mail: radoslaw.kuca@pw.edu.pl

mgr inż. Piotr Malczewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5725
e-mail: piotr.malczewski@pw.edu.pl

Sekcja ds. Administracji i Imprez Cyklicznych

Sklep internetowy PW: sklep.bpi@pw.edu.pl

mgr Magdalena Krajewska

Kierownik Sekcji
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5733
e-mail: magdalena.krajewska@pw.edu.pl

Nataliia Orlova


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5733
e-mail: Nataliia.Orlova@pw.edu.pl

Joanna Seroka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5733
e-mail: joanna.seroka@pw.edu.pl

mgr Maria Żebrowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5733
e-mail: maria.zebrowska@pw.edu.pl

Sekcja ds. Marki i Materiałów Promocyjnych

e-mail: marka@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Golińska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1462
e-mail: katarzyna.golinska@pw.edu.pl

Sekcja ds. Popularyzacji Nauki

mgr Agnieszka Kapela


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5111
e-mail: agnieszka.kapela@pw.edu.pl

Sekcja Promocji w Mediach

e-mail: redakcja.bpi@pw.edu.pl

mgr Monika Majchrzyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1462
e-mail: monika.majchrzyk@pw.edu.pl

mgr Martyna Szramek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5111
e-mail: martyna.szramek@pw.edu.pl

Sklep internetowy PW

https://www.sklep.pw.edu.pl/

e-mail: sklep.bpi@pw.edu.pl
telefon: 537 316 545