•  

BIP PW / Wybory / Uczelniana Komisja Wyborcza / Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej