•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Rady / Rady Szkół Doktorskich

Rada Szkoły Doktorskiej Nr 5

Skład Rady Szkoły Doktorskiej Nr 5

 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański (Wydział Transportu) - odwołany decyzją nr 115/2021 Rektora PW z dnia 25.05.2021;
 • dr hab. inż. Adam Rosiński, prof. uczelni (Wydział Transportu);
 • dr hab. inż. Roland Jachimowski, prof. uczelni (Wydział Transportu) - powołany decyzją nr 115/2021 Rektora PW z dnia 25.05.2021;
 • prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski (Wydział Inżynierii Lądowej);
 • prof. dr hab. inż. Elżbieta Szmigiera (Wydział Inżynierii Lądowej);
 • prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek (Wydział Architektury);
 • dr hab. inż. arch. Cezary Głuszek, prof. uczelni (Wydział Architektury);
 • dr hab. inż. arch. Maciej Lasocki (Wydział Architektury);
 • prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa);
 • dr hab. inż. Karol Prałat, prof. uczelni (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii);
 • prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska (Wydział Geodezji i Kartografii);
 • dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni (Wydział Geodezji i Kartografii);
 • dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. uczelni (Wydział Zarządzania);
 • dr hab. inż. Eryk Głodziński, prof. uczelni (Wydział Zarządzania);
 • prof. dr hab. Ewa Karwowska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska);
 • dr hab. inż. Paweł Falaciński (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska);
 • mgr inż. Elżbieta Żuławska-Sobczyk (doktorantka);
 • mgr inż. Olga Czeranowska-Panufnik (doktorantka);
 • mgr inż. Sandra Anna Serafin (doktorantka).

Decyzja nr 186/2020 Rektora PW z dnia 3.09.2020 r.

Decyzja nr 115/2021 Rektora PW z dnia 25.05.2021 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 03.09.2020 15:53

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 25.06.2021 10:51