•  

BIP PW / Władze / Prorektorzy / Prorektor ds. Studiów