•  

BIP PW / Wewnętrzne akty prawne / Dokumenty Senatu PW / Uchwały Senatu PW / 2012 - XLVIII / Uchwała Senatu nr 011/XLVIII/2012 z dnia 24/10/2012