•  

BIP PW / Skład osobowy / Organizacje społeczne / Rejestr uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej / Klub Amplitron / Kierownik Sekcji ds. Kontaktów Zewnętrznych