•  

BIP PW / Skład osobowy / Organizacje społeczne / Ewidencja stowarzyszeń studenckich, doktoranckich i pracowniczych Politechniki Warszawskiej / Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo / Członek Zarządu ds. Członków