•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki zewnętrzne

Zespół Rzeczników Patentowych przy Politechnice Warszawskiej S.C.

00-663 Warszawa,
ul. Nowowiejska 1/3 lok. 9

Sekretariat

e-mail: zrpat@zrpat.com.pl

Maria Kunach


tel. miejski: 22 621 75 06
fax: 22 621 75 06
e-mail: zrpat@zrpat.com.pl

Pracownicy Zespołu Rzecznicy Patentowi

mgr inż. Joanna Bocheńska


tel. miejski: 22 621 75 06
fax: 22 621 75 06
e-mail: zrpat@zrpat.com.pl

mgr inż. Paweł Kuciński


tel. miejski: 22 621 75 06
fax: 22 621 75 06
e-mail: zrpat@zrpat.com.pl

mgr inż. Krystyna Lewińska


tel. miejski: 22 621 75 06
fax: 22 621 75 06
e-mail: zrpat@zrpat.com.pl

dr inż. Grażyna Padée


tel. miejski: 22 621 75 06
fax: 22 621 75 06
e-mail: zrpat@zrpat.com.pl

mgr inż. Jerzy Woźnicki


tel. miejski: 22 621 75 06
fax: 22 621 75 06
e-mail: zrpat@zrpat.com.pl

Pracownicy Administracyjno - Ekonomiczni

Beata Janiszewska


tel. miejski: 22 621 75 06
fax: 22 621 75 06
e-mail: zrpat@zrpat.com.pl