•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne podległe Rektorowi

Uczelniane Centrum Badawcze "Materiały funkcjonalne"

Gmach Inżynierii Materiałowej
ul. Wołoska 141
02-507 Warszawa

Dyrektor

dr inż. Łukasz Ciupiński


E-mail: lciupins@inmat.pw.edu.pl
ul. Janka Bytnara Rudego 25, pok. B108

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8153
tel. miejski: 22 234 81 53
e-mail: lukas@inmat.pw.edu.pl

Pracownicy Centrum

dr inż. Elżbieta Fortuna-Zaleśna

Starszy specjalista naukowo-techniczny

ul. Wołoska 141, pok. 302

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8748
tel. miejski: 22 234 87 48
e-mail: efortuna@inmat.pw.edu.pl

dr inż. Michał Gloc

Technolog
tel. kom: 505 176 351
e-mail: michal.gloc@inmat.pw.edu.pl

mgr inż. Agnieszka Łukawska

Specjalista ds. administracyjnych

ul. Janka Bytnara Rudego 25, pok. B107

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8152
tel. miejski: 22 234 81 52
e-mail: agnieszka.lukawska@inmat.pw.edu.pl