•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne podległe Rektorowi / Centrum Współpracy Międzynarodowej

International Students Office

mgr Magdalena Bobryk


Gmach Główny, pok. 233

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6150
fax: 22 234 5777
e-mail: Magdalena.Bobryk@pw.edu.pl

mgr Karol Maśluszczak


Gmach Główny, pok. 233

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5091
fax: 22 234 57 77
e-mail: Karol.Masluszczak@pw.edu.pl

mgr Zenoviya Shits


Gmach Główny, pok. 233

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6039
fax: 22 234 57 77
e-mail: Zenoviya.Shits@pw.edu.pl

mgr Sylwia Staniaszko


Gmach Główny, pok. 233

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1460
fax: 22 234 5777
e-mail: Sylwia.Staniaszko@pw.edu.pl

mgr Jacek Wołowiec


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1341
fax: 22 234 57 77
e-mail: Jacek.Wolowiec@pw.edu.pl