•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej

Biuro Projektu IDUB

ul. Rektorska 4 pok. 4.23
00-614 Warszawa

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1337
e-mail: biuro.idub@pw.edu.pl
www: https://badawcza.pw.edu.pl

Kierownik Zespołu Zarządzającego

prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska


e-mail: malgorzata.lewandowska@pw.edu.pl

Pełnomocnik Kwestora

mgr Wioletta Gustaw-Baranowska


w zastępstwie

pok. 0.06

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5989
e-mail: wioletta.baranowska@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Rostkowska


e-mail: katarzyna.rostkowska@pw.edu.pl

Pracownicy Biura

mgr Daria Grzesiek

Specjalista ds. promocji
tel. wew.: (22) 234 + wew: 1338
e-mail: daria.grzesiek@pw.edu.pl

mgr Ewa Krawiec

specjalista ds. finansowych
tel. wew.: (22) 234 + wew: 1319
e-mail: ewa.krawiec@pw.edu.pl

dr inż. Paulina Nakonieczna-Dąbrowska


e-mail: paulina.dabrowska@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Rytel

Specjalista ds. administracyjnych
tel. wew.: (22) 234 + wew: 1337
e-mail: agnieszka.rytel@pw.edu.pl