•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki międzyuczelniane

Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha

ul. Koszykowa 75, lok. 43
00-662 Warszawa

tel. miejski: (22) 234 7007
tel. wew.: 7007
e-mail: instytut.ipwc@pw.edu.pl
www: www.ipwc.pw.edu.pl

Dyrektor

prof. dr hab. inż. Józef Lubacz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7007
tel. miejski: (22) 234 7007
e-mail: jozef.lubacz@pw.edu.pl

Pracownicy Instytutu

prof. dr hab. inż. Tomasz Borecki


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7007
tel. miejski: (22) 234 7007
tel. kom: 602 777 219
e-mail: tomasz.borecki@wl.sggw.pl

prof. dr hab. inż. Józef Lubacz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7007
tel. miejski: (22) 234 7007
e-mail: jozef.lubacz@pw.edu.pl

prof. dr hab. Zbigniew Marciniak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7007
tel. miejski: (22) 234 7007
e-mail: zbimar@mimuw.edu.pl

mgr Jolanta Skalska-Wachal


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7007
tel. miejski: (22) 234 7007
e-mail: jolanta.wachal@pw.edu.pl

prof. dr hab. Tomasz Szapiro


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7007
tel. miejski: (22) 234 7007
e-mail: tszapiro@sgh.waw.pl

Elżbieta Tarwacka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7007
tel. miejski: (22) 234 7007
e-mail: instytut.ipwc@pw.edu.pl