•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki międzyuczelniane

Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha

Gmach „Pałacyk”
ul. Koszykowa 80
02-008 Warszawa

tel. wew.: 7006, 7007
fax: (22) 234 7008
e-mail: instytut.ipwc@pw.edu.pl
www: www.ipwc.pw.edu.pl

Dyrektor

prof. dr hab. inż. Józef Lubacz


Gmach „Pałacyk”, pok. 15

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7006, 7007
e-mail: jl@tele.pw.edu.pl

Pracownicy Instytutu

prof. dr hab. inż. Tomasz Borecki


Gmach „Pałacyk”, pok. 15

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7006,7007
tel. miejski: (22) 234 7006, (22) 234 7007
fax: (22) 234 7008
e-mail: tomasz.borecki@wl.sggw.pl

prof. dr hab. inż. Józef Lubacz


Gmach „Pałacyk”, pok. 15

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7006, 7007
tel. miejski: (22) 234 7006, (22) 234 7007
fax: (22) 234 7008
e-mail: jl@tele.pw.edu.pl

prof. dr hab. Zbigniew Marciniak


Gmach „Pałacyk”, pok. 16

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7006, 7007
tel. miejski: (22) 234 7006, (22) 234 7007
fax: (22) 234 7008
e-mail: zbimar@mimuw.edu.pl

mgr Jolanta Skalska-Wachal


Gmach „Pałacyk”, pok. 8

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7006, 7007
tel. miejski: (22) 234 7006, (22) 234 7007
fax: (22) 234 7008
e-mail: jolanta.wachal@pw.edu.pl

prof. dr hab. Tomasz Szapiro


Gmach "Pałacyk", pok. 16

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7006, 7007
tel. miejski: (22) 234 7006, (22) 234 7007
fax: (22) 234 7008
e-mail: tszapiro@sgh.waw.pl

Elżbieta Tarwacka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7006,7007
tel. miejski: (22) 234 7006, (22) 234 7007
fax: (22) 234 7008
e-mail: instytut.ipwc@pw.edu.pl