•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nie-nauczycieli

Lektor języka niemieckiego - Studium Języków Obcych

Politechnika Warszawska poszukuje dwóch pracowników dydaktycznych na stanowiska lektora języka niemieckiego w Studium Języków Obcych, w wymiarach 0,5 etatu.

Wymagania konieczne:

 • ukończone studia wyższe;
 • znajomość metodyki nauczania języka niemieckiego, w tym umiejętność przygotowania dokumentów dydaktycznych takich jak testy, egzaminy, programy itp.;
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z języka niemieckiego ogólnego, specjalistycznego oraz dla celów akademickich;
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z języka niemieckiego dla słuchaczy międzynarodowych;
 • obsługa komputera w zakresie MS Office, Internet, poczta elektroniczna.

 

 Wymagane dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • wykaz dorobku dydaktycznego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz oświadczenie o niekaralności.

 

 

Dokumenty należy przesyłać pocztą na adres: Studium Języków Obcych PW, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa bądź drogą elektroniczną na adres: osobowe.sjo@pw.edu.pl w terminie do dnia 15 grudnia 2021 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Wytworzył(a): Biuro Spraw Osobowych PW

w dniu: 24.11.2021

Wprowadził(a) do BIP: Redaktor SO BSO

w dniu: 25.11.2021 08:47

Zaktualizował(a): Redaktor SO BSO

w dniu: 25.11.2021 08:47